GAVYA BALM गव्य बाम
KAMDHENU GAUSHALA GAVYA BALM  गव्य बाम - 10gm
  • KAMDHENU GAUSHALA GAVYA BALM  गव्य बाम - 10gm
  • KAMDHENU GAUSHALA GAVYA BALM  गव्य बाम - 10gm

KAMDHENU GAUSHALA

GAVYA BALM गव्य बाम

₹ 30


Delivery Options

Out of Stock

न्यूमोनिया, गठिया, सूजन व बदन दर्द हेतु

(मालिश हेतु)
बाह्य (बाहरी) प्रयोग हेतु


No Customer Reviews

Share your thoughts with other customers

Out of Stock